AI换脸调教李一桐喷水

AI换脸调教李一桐喷水

年深月久,人之精血,仅足以供腹中之邪,邪日旺而正日衰,势必至经闭血枯,死而后已。每天早晨左胁疼痛。

今大肠痈破,而致饮食不思,则胃气已尽绝,大危之症也。 二:另有一老年妇女,常年服用西药降糖,口渴咽干,两目干涩,舌苔白干,小便频,血糖17,足底疼痛。

 痘既不生,何有死亡之痛哉。 调经之法在先补其气,盖气旺而血自能固,亦气旺而湿自能泻。

问曰∶君治此病,殆有神助,不然如斯重候,何药之奇效之速也。后世着书者,代作短长,往往互见,程子去其短集其长,盖尤有心得。

未破者即消,已破者即生肌而自愈,不必二剂也。 二剂子生,此方补气补血之药也。

 但少用则味单而力薄,多用则味重而力浓。若只子死腹中者,产母之面必无黑气,母不死也。

Leave a Reply