Vol775模特林星阑深蓝外衣配黑短裙露红色蕾丝内衣配超薄黑丝诱惑写真80P林星阑画语界

Vol775模特林星阑深蓝外衣配黑短裙露红色蕾丝内衣配超薄黑丝诱惑写真80P林星阑画语界

春受症在肝,故多起于下部,治失其宜,多致蚀伤眼目,腐败肾茎,拳挛肢节。其疮多生头面、四肢,形色不一,或如小疮,或如水泡,或痛或痒,或麻木不仁,外症寒热,呕吐恶心,肢体拘急。

一小儿臂痈,肿硬色白,寒热倦怠,此因血气虚耳,先用五味异功散加木香、干姜,诸症渐减,去二味,又佐以托一小儿臂痈,服败毒药,肿硬不消,汗出不止,此脾肺气虚也,用异功散加五味子而汗止,佐以葱熨而脓成;用托一小儿腿痈,脓水清稀,手足时冷,余谓脾胃虚寒,先用益气汤加干姜而手足温;用异功散、葱熨法而脓稠;用八一小儿面生疮,寒热头痛,服大黄等药,连泻数度,手足并冷,疮黯吃逆。皮破则填乳石散,以绢帛包之。

泻甚者煎木香散或异功散送下。一小儿出痘三四日,大便下血,日有数滴,至八日不能止,疮不能起,御医钱春林谓其脾气虚寒,用木香散二剂加丁香十一粒、人参五钱,次日痘起有脓,由是血止,二十余日而愈。

 发热咳嗽,邪在肺也,用加味泻白散。 一小儿痘愈后,腰痛口渴,两足生疮,饮水不绝,此禀足三阴虚,先君用地黄丸、益气汤。

桔梗细辛人参甘草栝蒌根白茯苓上为末,每服二钱,入薄荷五叶,水煎服。外寒触犯者,熏解之。

 一小儿痘后衄吐,面色黄白,因脾肺气虚弱,用麦门冬散而愈。又因乳母大怒发热,先用加味柴胡汤,又用加味逍遥散,母子服之并愈。

Leave a Reply