No5199模特玥儿玥er澳门旅拍半脱露黑色轻透内衣配超薄黑丝诱惑写真77P玥儿玥秀人网

No5199模特玥儿玥er澳门旅拍半脱露黑色轻透内衣配超薄黑丝诱惑写真77P玥儿玥秀人网

《圣惠》以苋子治大小便不利,无外乎《本经》主治也。捣烂和面熨伤寒胸膈痞满。

一云辛寒,无毒。发明槐花苦凉,阳明、厥阴血分药也。

《本经》主邪气腹胀心痛,利大小便,补中益气。血热生风,齿颊肿痛,为末擦之,烧过揩牙永无牙疾。

 今人治痢下后重,取陈年者用之。其性寒降,凡胃虚吐逆,阴虚劳咳误用,反伤胃气,久必泄泻喘咳,病根愈固矣。

 详枳壳、枳实皆能利气,气下则痰喘止,气行则痞胀消,气通则刺痛已,气利则后重除也。误食毒物,生捣研,水灌吐之。

故能治面目浮肿,咳逆上气,皮肤水气,黄瘅湿热诸症,即《本经》主治也。补心肾益精血,有瑞莲丸,皆取其补益黄庭,实堤御水之义。

Leave a Reply