Vol026凯竹BuiBui长滩旅拍-半透内衣系列57P凯竹星乐园

Vol026凯竹BuiBui长滩旅拍-半透内衣系列57P凯竹星乐园

若虚热,则是戴阳症也,不用热剂温肾以引火归原,而反用寒凉,殆矣,审之。四肢,《经》谓∶四肢为诸阳之本。

五更清晨嗽,亦为痰停。发汗以外达之,甚而泻夺以下达之,无非达也,安在其泥于吐哉?

胆热则胆汁上溢亦苦,柴胡、龙胆草、生甘草、枣仁、茯神、生地。食积生痰,多成疟痢,痞块,口嗳食臭,山楂、神曲、麦芽、枳壳、木香、黄连。

又谓∶下焦吐属寒,朝食暮吐,则亦属阴之义也。 按食停肠内,必栖泊在隐曲之处,乃能久而不下,隐曲之处,为地无几,必附益以肠外之涎沫,内外交结,乃成大块,须兼治其痰饮乃效。

阳邪在阳分,遇阳时故热作。 胃、肾、肝三脉循喉。

食痛,凡痛有一条扛起者是也。故邪在腑,则阳脉不和,不和则气留而阳盛矣。

Leave a Reply