Vol060户外可爱美女翘起屁股秀美臀16P玛鲁娜沙花の颜

Vol060户外可爱美女翘起屁股秀美臀16P玛鲁娜沙花の颜

若是寒痰迷闷,四肢逆冷而卒倒,姜附汤。 《经》谓∶卫气昼行于阳,夜行于阴,阴主夜、卧。

 中气、中恶、霍乱尤宜之。有人未尝有所伤,不脱于血,其须不生,何也?

而大要以理气为主,盖气滞则血亦滞,而饮食不行,痰湿停积,郁而成火。下行之卫气迎上行之邪气,故其作日早也。

气虚郁滞者,则时止时痛,加升、柴、参、。久而不去,在上者用吐方,在下者用承气下方。

浓朴汤、活命散、冬葵子汤。河间谓为热甚所致,火性躁暴也。

有不必动而得者,感其热气即病也,益元散。又劳则动火,火动则气益散,气愈虚而火愈炎矣。

Leave a Reply